SHOP


PICK YOUR CHOICE :

MIYUKI Round Beads size 6/0
MIYUKI Round Beads size 8/0
MIYUKI Round Beads size 11/0
MIYUKI Round Beads size 15/0

MIYUKI Cube Beads 1.8 mm serie SB18
MIYUKI Cube Beads 3 mm serie SB3
MIYUKI Cube Beads 4 mm serie SB4

MIYUKI Triangle Beads size 5/0 serie TR5
MIYUKI Triangle Beads size 8/0 serie TR8
MIYUKI Triangle Beads size 10/0 serie TR10

MIYUKI Tila Beads serie TL

MIYUKI Delicas cylindrical Beads size 8/0 serie DBL
MIYUKI Delicas cylindrical Beads size 10/0 serie DBM
MIYUKI Delicas cylindrical Beads size 11/0 serie DB
MIYUKI Delicas cylindrical Beads size 15/0 serie DBS
MIYUKI Delicas hexagonal Beads size 15/0 serie DBSC
MIYUKI Delicas hexagonal Beads size 8/0 serie DBLC
MIYUKI Delicas hexagonal Beads size 11/0 serie DBC

MIYUKI Drop Beads 3.4 mm serie DP & DPF
MIYUKI Magatama's 4 mm serie MA
MIYUKI Long Magatama's long drops 4x7 mm serie LMA

MIYUKI Bugle Beads 3 mm serie BGL1
MIYUKI Bugle Beads 6 mm serie BGL2
MIYUKI Twisted Beads serie 10CTW
MIYUKI Twisted Bugle Beads serie TW206
MIYUKI Twisted Bugle Beads serie TW2012
MIYUKI Twisted Bugle Beads serie TW2712

MIYUKI Berry Beads

TOHO Seed Beads size 9/0
TOHO Seed Beads size 15/0
TOHO Charlotte Beads size 15/0 serie 15CH

Thread & yarn knitting/
Thread & yarn looming/necklaces
Purse frames
Needles & pins
Ordering information & terms of sale


Nog wat uitleg over de grootte van kralen: hoe kleiner de maat, hoe groter de kraal. De kleinste kralen zijn dus die van de maat 15/0, terwijl die van de maat 6/0 de grootste zijn.
Op de kralen-pagina's zijn de relatieve grootten van de kralen ten opzichte van een Eurocent weergegeven.

Met de maat 15/0 heeft u ongeveer 10 kralen nodig voor een cm kralenwerk.
Idem maat 14/0 ongeveer 9.
Idem maat 12/0 ongeveer 8.
Idem maat 11/0 ongeveer 7.
Idem maat 10/0 ongeveer 5 6.
Idem maat 8/0 ongeveer 4.
Idem maat 6/0 ongeveer 3.

Kralen met een gat erin zijn nooit rond. Bovenstaande getallen hebben betrekking op de kleinste maat (gemeten over het gat); onderstaande maten zijn gemeten over de grootste afmeting:
Maat 15/0: ongeveer 1.5 mm.
Maat 12/0: ongeveer 2 mm.
Maat 11/0: ongeveer 2.2 mm.
Maat 10/0: ongeveer 2.4 mm.
Maat 9/0: ongeveer 2.6 mm.
Maat 8/0: ongeveer 3 mm.
Maat 6/0: ongeveer 4 mm.


De standaard kwaliteit kralen, voornamelijk uit midden-Europa, zijn geschikt voor het meest voorkomende kralenwerk. Het is een kwalitatief goed bruikbare kraal tegen een zeer schappelijke prijs. Houdt echter wel rekening met uitschot, de maatvoering tijdens de produktie is vaak niet optimaal, resulterende in maatafwijkingen van kraal en gat.

Voor werk waarbij de uniformiteit van de kralen (allemaal precies even groot) van groot belang is (weven bijvoorbeeld) is het beter om kralen welke gefabriceerd zijn in Japan te gebruiken. De fabrikagetechniek is daar geavanceerder en dat resulteert in zeer gelijkmatige kralen van een prima kwaliteit. Ook treft u bij Japanse kralen meer vari teit in kleur aan en is het gat in de kraal groter. De prijs van deze kralen is uiteraard wat hoger dan die van de standaard kralen, maar daar staat tegenover dat u geen rekening hoeft te houden met enig uitschot of afval. Bovendien is het bij deze kwaliteit veel simpeler later nog kralen bij te bestellen zonder dat kleurverschil of produktiestop dit bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
Naar onze mening staan wat betreft kwaliteit aan de top de Miyuki kralen, gevolgd door respektievelijk Toho, DGB en Matsuno Beads.

Als u zeer arbeidsintensieve kralenwerken maakt (tassen, buidels, beurzen) dan adviseren wij u de beste kwaliteit kralen te kiezen daar de materiaalkosten dan in geen verhouding staan tot het aantal bestede uren. Bovendien werken de uniforme kralen veel fijner dan de goedkopere soorten.


All that colours and sizes give me a headache!Kralenwerk

info@kralenwerk.nl
De Etgaarde 14
7861 BT Oosterhesselen
The Netherlands
Tel. 031524582881
GSM 031643134000


This page was last modified on June 13 2011.